You are here

Asi 60 středoškoláků a středoškolaček se letos zúčastnilo Dne lékařským fyzikem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Posluchači po dopoledním bloku přednášek vyrazili na cvičení do laboratoří v sídle FJFI na Břehové 7 a v Dejvicích a následně na exkurze do pražských nemocnic na radiologická pracoviště. Tato akce vznikla za účelem uvést v povědomí studijní program, který se nejen rychle rozvíjí, ale především zachraňuje lidské životy. Málokdo tuší, že v nemocnici musí být radiologický fyzik, který se stará o rentgeny, klinické urychlovače a mnoho dalšího vybavení, zajišťuje radiační ochranu, ale také plánuje léčbu pacientů. Odborníků je nedostatek nejen v České republice, ale po celém světě.