You are here

Expozici tvoří artefakty z pokusů a fotografie a postery popisující experimentální výzkum v oblasti požárů a požární bezpečnosti staveb. Výstava si klade za cíl seznámit návštěvníky se sílou, intenzitou a ničivostí ohně při požárech v budovách. Představované experimenty jsou pro názornost doplněny o ukázky originálních ohořelých materiálů z laboratorních zkoušek. Ohořelé vzorky jsou zakonzervované, takže si na ně lze doslova sáhnout.