You are here

Výzkum vývoje trhlin v dřevěném obkladu pro možnou předpověď jejich velikosti a pravidelnosti pro následné numerické modelování. Pracovníci z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulty stavební ČVUT se dlouhodobě zabývají výzkumem pyrolýzy a zuhelnatělé vrstvy dřeva. Pro možnou předpověď byly provedeny požární experimenty v malorozměrové peci MiniFur ve FireLab UCEEB ČVUT. Experimenty provedl výzkumný tým z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí (ve složení Ing. Jakub Šejna, Ing. Kamila Cábová, Ph.D. a prof. Ing. František Wald, CSc. a jedné studentky). Cílem experimentů bylo získat měřitelný stav dřevěného obkladu v časech 5, 10 a 15 min.