You are here

V letním semestru prvního ročníku zadáváme studentům samostatnou práci, hledáme stále nové formy propojení teoretické výuky s praxí, snažíme se zadáním podporovat nejen prostorovou představivost studentů, ale i jejich kreativitu. Modely na fotografiích představují v poslední době ve světě oblíbenou metodu „Slice forms“, která specificky propojuje geometrii, matematiku, architekturu a design. Projekty využívající tuto metodu najdeme v různých podobách. (foto s číslem 1-20,26,27,32-41) Tento typ modelů jsme letos zadávali poprvé, tj. zobrazené jsou práce studentů prvního ročníku školního roku 2022/23. Další modely mají obdobný cíl, a to spojení geometrie s praxí, příkladem mohou být původně japonské metody Kirigami (23-25) a Origami (28), ale i zobrazení objektů v perspektivních skříňkách, které se realizuje již po staletí (21,22).