You are here

Návrh Kremrole vychází z několika základních principů. Památkově chráněný areál ve Skalce v Mníšku pod Brdy doplňuje minimální hmotou potřebnou pro zachování funkce objektu – občerstvovacího stánku. Kiosek respektuje prostorové uspořádání areálu a svým osovým umístěním podtrhuje důležitost hlavní dominanty komplexu – kostela sv. Maří Magdaleny. Abstraktní forma, inspirovaná přírodním charakterem místa je na míru šitá funkci objektu. Neklade si za cíl kopírovat prvky okolní zástavby, naopak se od nich jasně odlišuje. Obě průčelí jsou prosklená a kiosek se tak z hlavních pohledových os stává v podstatě neviditelným – uplatňuje se pouze ve svém nejužším profilu. https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace/41731-kiosek-kremrole