You are here

Pracovníci z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulty stavební ČVUT se dlouhodobě zabývají výzkumem pyrolýzy a zuhelnatělé vrstvy dřeva. Pro účely validace Computational Fluid Dynamics (CFD) modelů, zkoumající vývoj zuhelnatělé vrstvy dřeva, provedl výzkumný tým z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí (ve složení Ing. Jakub Šejna, Ing. Kamila Cábová, Ph.D. a prof. Ing. František Wald, CSc. a čtyř studentů) experimenty v rámci tzv. Room Corner Testu (RCT). Rozložení experimentu bylo zvoleno tak, aby tři sloupy umístěné velmi blízko sebe vzplály okamžitě po zvýšení výkonu hořáku.