You are here

Degradační procesy probíhající v materiálech konstrukčních částí i technologických celků vystavených za provozu účinkům mechanického namáhání, vysokým teplotám, agresivnímu prostředí, radiačnímu záření apod. mohou způsobit závažné provozní havárie vedoucí ke značným ekonomickým a ekologickým škodám, případně i ke ztrátám na životech. Výzkum těchto procesů a fraktografická analýza porušených dílců patří mezi hlavní činností Fraktografického pracoviště Katedry materiálů (KMAT) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), které slaví už 50 let své existence.