You are here

Zaměstnanci a přátelé ČVUT se na pozvání rektora doc. Vojtěcha Petráčka setkali v úterý 17. února na Novoročním koncertě v Rudolfinu.