You are here

Ve středu 30. listopadu proběhl v rezidenci primátora hl. města Prahy 2. ročník slavnostní ceremonie předávání Mimořádného stipendia prof. Miroslava Vlčka za příkladnou reprezentaci vysokoškolského studia v České republice. Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka je formou uctění památky profesora, vedoucího katedry aplikované matematiky na Fakultě dopravní ČVUT a dlouholetého prorektora pro zahraniční vztahy ČVUT v Praze. Od roku 2015 do roku 2019 byl duchovním otcem myšlenky a koordinátorem projektu Study in Prague, který sdružil sedm pražských veřejných vysokých škol a přilákal stovky zahraničních studentů ke studiu v Praze.