You are here

Jedná se již o 4. ročník odborné konference o vývojových trendech zobrazovacích systémů jednotlivých modalit, kde se setkávají zejména studenti profesí biomedicínský technik a biomedicínský inženýr z ČVUT, VŠB TUO a VUT, ale i absolventi naší ČVUT FBMI a další zájemci z řad biomedicínských techniků, biomedicínských inženýrů, ale i klinických inženýrů.