You are here

Cena děkana FA ČVUT je oceněním mimořádných semestrálních, diplomových, dizertačních a vědecko-výzkumných prací za daný akademický rok. Cílem ceny je prezentace excelentní tvůrčí práce studentek a studentů FA ČVUT a reflexe kvality a směřování výuky na FA ČVUT.