You are here

Školní štěpné reaktory Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) v pražské Troji navštívila v úterý 11. října 2022 delegace v čele s finským ministrem hospodářství Mikou Lintiläem. Na Katedře jaderných reaktorů návštěvníky přivítal rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, vedoucí katedry Jan Rataj, vedoucí provozu reaktoru Filip Fejt a doc. Ľubomír Sklenka, který stál u začátků projektu VR-2. Finský ministr do Prahy zavítal v rámci akcí spojených s českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Na FJFI delegaci přivedl Jiří Ondruška z Odboru strategie, výzkumu a mezinárodní spolupráce v jaderné energetice Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Dorazili také zástupci Centra výzkumu Řež a společně se bavili o aktuálních otázkách jaderné energetiky. Celá výprava se následně vydala na prohlídku školního reaktoru VR-1 a také viděli postup prací výstavby reaktoru VR-2, který by měl být spuštěný ještě letos. „Samozřejmě jsme také ukázali palivo, které jsme dostali darem z finské Aalto University už v roce 2018, kdy už příprava výstavby druhého školního reaktoru probíhala,“ vysvětluje Jan Rataj. Právě s touto finskou univerzitou KJR úzce spolupracuje, její studenti do Prahy pravidelně přijíždějí na týdenní kurz na reaktor VR-1.