You are here

V pátek 22 4. 2022 proběhl na Fakultě architektury ČVUT v Praze již 5. ročník odborné konference reVize Typologie, kterou pořádá pod vedením prof. Michala Kohouta Ústav nauky o budovách. Konference Univerzity – nástroje prostorového rozvoje se věnovala zkoumání koncepčních nástrojů a vnitřních procesů univerzit při plánování jejich rozvoje a správě vystavěného prostředí. Ve třech blocích se zúčastnili zástupci několika univerzit, jeden z bloků konference byl věnován přímo ČVUT. Více informací, program a videozáznam naleznete na www.revizetypologie.cz.