You are here

Jako jedno z největších výzkumných a vývojových partnerství veřejného a soukromého sektoru v Evropě, které bylo podepsáno 14. října 2016 mezi ČVUT v Praze a GE Aviation Czech (GEAC) s cílem společným úsilím vybudovat ekosystém pro letecké a kosmické technologie, dnes na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně oznámilo, že Centrum leteckého a kosmického výzkumu na Fakultě strojní ČVUT v Praze a GEAC rozšiřují svoji spolupráci počínaje zkoumáním a testováním udržitelného leteckého paliva (Sustainable Aviation Fuel - SAF)).
Více infomací naleznete v Aktualitě Fakulty strojní.