You are here

Lehký modrý svit, Čerenkovovo záření, vzniká při pohybu nabité částice prostorem vyšší rychlostí, než je rychlost světla v daném prostředí. A právě tento jev na svém školním reaktoru VR-1 Vrabec ukázala začátkem listopadu studentům Katedra jaderných reaktorů (KJR) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Více se dozvíte v aktualitě.