You are here

Velký zájem středoškoláků o akci Den reaktorovým fyzikem (DRF) vedl k rozšíření termínů z původně plánovaných dvou na tři dny. Celkem tak školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec, který provozuje Katedra jaderných reaktorů (KJR) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), v půlce září 2021 navštívilo 60 středoškoláků.