You are here

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.