You are here

CIIRC ČVUT - Testbed pro Průmysl 4.0: Suterénní část - Robotika a výrobní technologie (společné pracoviště IPA CIIRC a FS ČVUT). Na fotografiích jsou kromě výrobních robotů také hybridní technologie zaměřené na obrábění a aditivní technologie (pětiosé obráběcí centrum).