You are here

Ve čtvrtek 27. 5. 2021 se uskutečnil na Fakultě architektury (FA) ČVUT v Praze 4. ročník odborné konference reVize Typologie, kterou pořádá Ústav nauky o budovách a garantuje prof. Michal Kohout. Konference nazvaná Paralelní světy se zabývala aktuálními tématy optimalizace vystavěného prostředí s ohledem na různé skupiny jeho uživatelů. Ve dvou programových blocích vystoupili pedagogové ústavu spolu s přizvanými hosty, ve třetím bloku studenti doktorského studia představili výzkumné projekty a témata související s jejich doktorskou prací. Podrobnosti o konferenci naleznete na webu konference www.revizetypologie.cz