You are here

Na základě dlouholeté výzkumné práce prof. Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a jeho týmu vzniklo unikátní chráněné řešení plicní ventilace navržené pro léčení nemoci COVID19. Ve spolupráci s partnery z COVID19CZ byl na základě tohoto řešení připraven plicní ventilátor CoroVent, který bude v rámci licence ČVUT vyrábět firma MICO.