You are here

Tento rok byl pro většinu z nás zejména díky pandemii náročný a byli jsme tak nuceni vypořádat se s mnohými omezeními, která si letošní situace vyžádala. Přestože jsme si byli mnohdy „dál“, mysleli jsme více než kdy jindy na své blízké, kamarády a kolegy a byli si tak vlastně blíž. Celá řada našich studentů a zaměstnanců pomáhala v první linii ve zdravotnických a sociálních zařízeních nebo při trasování a jiných důležitých činnostech, a přestože pracovali za ztížených a často rizikových podmínek, dělali to, co považovali za správné a potřebné. Vánoce a konec roku jsou dobou odpočinku, setkávání se svými nejbližšími, ale i časem k bilancování a plánování. Jako poděkování a taky trochu pro radost jsme nechali na Kokosu alespoň na chvíli vykouzlit svítící srdce. Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. MBA, Děkan