You are here

Vrabec letí do škol je online vzdělávací pořad pro studenty středních škol a druhého stupně základních škol. Smyslem aktivity je podpořit výuku témat jaderné fyziky interaktivní a zábavnou formou. Na pořad se mohou hlásit celé třídy, semináře či jednotlivci. Přibližně 40 minutový pořad je vysílán ze školního reaktoru VR-1, který je provozován Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT v Praze a pořadem provázejí pedagogové z fakulty. Cílem pořadu je studentům vysvětlit, co je ionizující záření, jaké jsou jeho druhy a možnosti stínění, dále také princip štěpení a fungování jaderného reaktoru. https://katedra-reaktoru.cz/cz/pro-zajemce/vrabec-leti-do-skol