You are here

Slavnostní shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) pod vedením prof. Igora Jexe z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze představilo ve čtvrtek 8. října 2020 od 19.00 hod. v Betlémské kapli neobvyklé propojení vědy s uměním. Různá fyzikální téma zpracovaná choreografkou Marikou Blahoutovou přenesli na jeviště tanečníci Bohemia baletu, kteří diváky provedli několika základními fyzikálními principy, jako jsou třeba přitažlivé a odpudivé síly, kvantový prvek, laser apod. Vedoucí vědeckého programu PARTPHYS, který je součástí CAAS, doc. Jaroslav Bielčík zde také ukázal koncept uměleckého artefaktu, který propojuje umění a částicovou fyziku. Vytváří jej prof. ak. soch. Marian Karel s doc. Josefem Šafaříkem z Fakulty architektury ČVUT v Praze.