You are here

Ochranná polomaska CIIRC RP95-3D byla vyvinuta během jediného týdne výzkumným týmem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). Jedná se o ochrannou osobní pomůcku – polomasku – s vyměnitelným filtrem P3 splňující nejvyšší stupeň ochrany. Sestava skládající se z těla masky tisknutého na speciálních 3D tiskárnách a externího filtru je certifikována dle normy EN 140:1999, a splňuje tak stejný či vyšší stupeň ochrany jako respirátor FFP3. Polomaska CIIRC R95-3D je připravena pro nasazení v těch nejtěžších klinických provozech a je ověřen postup, jak dosáhnout díky sterilizaci a dezinfekci jejího opakovaného použití. Je tedy kritickým ochranným prostředkem pro záchranu životů lékařů a dalších exponovaných pracovníků, přicházejících do styku s lidmi s podezřením nebo prokázaným onemocním COVID-19.