You are here

Technické studijní programy byly považovány za mužskou doménu, nicméně úspěchy žen a dívek ve vědě dokazují, že technika nabízí skvělé uplatnění i ženám. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) proto už pátým rokem vždy 11. února organizuje akci Staň se na den vědkyní určenou především studentkám středních škol (ale ani studenty z akce nevyloučí). Během ní se účastnice i účastníci seznámí s částicovou fyzikou, kvantovými technologiemi a matematickými aplikacemi, a to jak na přednáškách, tak na cvičeních a v laboratořích.