You are here

Jde o výstavu všech ateliérových projektů odevzdaných za zimní semestr 2019/2020. Svým rozsahem je největší výstavou v republice, v 56 ateliérech bude více než 1000 studentských prací ze všech tří studijních oborů – Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Výstava nabízí pestrou sondu do výuky na FA ČVUT i ucelený pohled na současné trendy a směry v oblasti architektury, urbanismu, krajinářské architektury a designu. Práce na ateliérových projektech je pro studenty nejdůležitější, časově nejnáročnější a také nejprestižnější částí studia. Na začátku každého semestru si sami volí ateliér. Rozhodují podle zadání nebo vedoucího ateliéru.