You are here

Představit chemii jako zajímavý obor a ukázat její uplatnění na různých fakultách ČVUT byl jeden z hlavních cílů prvního ročníku semináře Chemie na ČVUT. Ten byl určen především učitelům, ale i studentům středních škol. V pátek 22. listopadu jich do Národní technické knihovny (NTK), kde proběhlo zahájení a úvodní přednášky, dorazilo 53, z toho 32 učitelek a učitelů a 21 studentek a studentů.