You are here

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze ve spulupráci se Stanford University si pro studenty středních škol připravila jedinečnou nabídku - letní kurz programování Introduction to computer science, který se konal od 8.7. do 19.7. 2019