You are here

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze si 1. července 2019 připomněla již deset let od svého založení. Na oslavu této události se 6. června uskutečnilo slavnostní setkání v Betlémské kapli. Při této významné události se vedení univerzity a fakulty rozhodlo ocenit dvacet vybraných kolegů za zásluhy o vznik a rozvoj FIT. Osmnácti osobnostem byla udělena děkanem fakulty Medaile FIT. Dále byla udělena emeritnímu děkanovi prof. Pavlu Tvrdíkovi Felberova medaile a Ing. Ivanu Halaškovi Medaile ČVUT II. stupně.