You are here

Výstava studentských prací, které vznikly v letním semestru v předmětu deskriptivní geometrie, se koná od 3.6. do 7.6. 2019. Výstava navazuje na přednášku Ing. arch. Mirko Bauma o Tensegritách. Studenti vytvořili několik modelů, které jsou vystaveny společně s dalšími pracemi v m. 401.