You are here

Oslava stého výročí vysokoškolské výuky ekonomických disciplín na ČVUT byla důstojná a radostná zároveň. Roku 1919 vznikla v Praze jako samostatná součást ČVUT Vysoká škola obchodní. Ta představovala naplnění velkorysých záměrů jednoho ze zakladatelů českého ekonomického školství, národohospodáře a politika Albína Bráfa, který se bohužel jejího založení nedožil. Vědecká rada MÚVS tvůrce moderního českého ekonomického názvosloví a propagátora ekonomického vzdělávání při této příležitosti připomněla založením cen Albína Bráfa. Jako první je letos symbolicky obdrželo osm akademických funkcionářů, kteří se zejména po roce 1989 zasloužili o obnovu svobodné výuky ekonomických oborů na ČVUT. Následný koncert skupiny Čechomor dodal večeru radostný ráz.