You are here

Ústav navrhování II srdečně zve na nádvoří Fakulty architektury ČVUT, kde vám naši studenti a pedagogové představí útulny do Krkonoš, na jejichž návrzích a realizaci pracovali v zimním semestru. Projekt útulen je výsledkem spolupráce Ústavu navrhování II a Správy Krkonošského národního parku. V Krkonoších slouží útulny na křížení pěších tras jako nouzová přístřeší, není jich ale dost a některé již dosluhují.