You are here

Školní reaktor VR-1 Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je lehkovodní jaderný reaktor nulového výkonu s obohaceným uranem. Konstrukce reaktoru odpovídá požadavkům na snadnou dostupnost aktivní zóny s ohledem na výuku studentů a výchovu kvalifikovaných pracovníků pro jadernou energetiku. Bazénové uspořádání reaktoru umožňuje jednoduchý a rychlý přístup k aktivní zóně, snadné zakládání a vyjímání různých experimentálních vzorků a detektorů, jednoduchou a bezpečnou manipulaci s palivovými články. Lehká voda, která slouží jako moderátor, reflektor a chladivo, navíc plní funkci biologického stínění, což umožňuje přístup k reaktoru i během provozu.