You are here

Dne 11. 4. 2018 přednesl Chiu Chen-Yu na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze přednášku Jorn Utzon's Sydney Opera House and its Chinese Inspiration.