You are here

Ve středu 11. dubna 2018 proběhla Konference studentské tvůrčí činnosti (STČ) 2018. Na den konference, která se na fakultě koná pravidelně každý rok, bylo vyhlášeno děkanské volno, aby se kterýkoliv ze studentů mohl konference zúčastnit nebo se na ni alespoň přišel podívat. Jde totiž o skvělou příležitost vyzkoušet si disciplínu, ve které někteří studenti pokulhávají – totiž prezentovat výsledky práce, které se věnují při zpracování svých bakalářských, diplomových či doktorských témat nebo v rámci jiné vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Na konferenci měli skvělou příležitost prezentovat se před publikem, ukázat se různým firmám a v neposlední řadě předvést všem na fakultě něco, na čem pracují. Letos se sešlo 55 příspěvků.