You are here

Dne 27. února se v Betlémské kapli uskutečnila slavnostní inaugurace nového rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a děkanů čtyř fakult ČVUT. Vedle nového rektora byli také inaugurováni děkani Fakulty stavební prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, a děkan Fakulty dopravní doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. Na inauguraci byla přítomna řada významných hostů, např. zástupci MŠMT, AV ČR a diplomatických sborů, rektoři a prorektoři 26 českých vysokých škol, představitelé průmyslu, zástupci profesních svazů a sdružení, členové akademické obce ČVUT a mnozí další.