You are here

Dne 13.2.2018 proběhla na ČVUT v Praze tisková konference, během které byla slavnostně představena spolupráce společnosti GE Aviation a Fakulty strojní ČVUT v Praze. Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní získat znalosti a digitální modely-dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby leteckých motorů. Tiskové konference se zúčastnili: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR; Stephen B. King, velvyslanec USA v ČR; Peter Stračár, zástupce GE International - President & CEO Europe; Milan Šlapák, zástupce GE Aviation Czech - programový ředitel pro ČR, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze; prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze.