You are here

V létě správa KRNAPu vytipovala celkem dvanáct lávek na území Krkonoš, které jsou ve špatném technickém stavu. Pět z nich si vybrali vedoucí ateliérů Ústavu navrhování II a nabídli je studentům jako zadání pro volitelný nebo realizační projekt. Každý ze zúčastněných ateliérů vybral z projektů svých studentů jeden, který bude vlastními silami realizovat na fakultním nádvoří. Následně se lávky rozloží a převezou do Krkonoš, kde budou letos na jaře instalovány. „Nejde jen o to naučit adepty architektury pracovat s dlátem, pilkou či vrtačkou, ale na vlastní kůži zažít odpovědnost za vlastní rozhodnutí, co v realitě znamená čára na papíře, jak to chodí na stavbě a jak je dlouhá cesta od idey k hotovému dílu, jak je plná překážek a křižovatek a jaká je radost, když se vše podaří dovést až do cíle,“ vysvětluje koordinátorka projektu doc. Hana Seho.