You are here

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 podepsal předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Ing. Pavel Švagr, CSc., a děkan ČVUT FBMI prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI, PODPOŘE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ mezi Správou státních hmotných rezerv a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.