You are here

Prezentace výsledků diagnostických prací prováděných pracovníky Kloknerova ústavu ČVUT spolu s jeho profesními partnery u základu třetího pilíře hlavního pěti obloukového mostního objektu historického Libeňského mostu.