You are here

Ve dnech 16. a 17. března 2017 se bude v Národní technické knihovně konat první setkání týmu zahraničních partnerů mezinárodního projektu DA-SPACE (Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region) programu Interreg Danube Transnational Programme. Setkání vyvrcholí dne 17. března 2017 mezinárodní konferencí. V rámci konference představíme pilotní projekt otevřených inovačních laboratoří (Open Innovation Lab) na podporu mladých inovátorů a jejich nápadů v regionu Podunají.