You are here

Historický fond NTK ve spolupráci s ČVUT zve na výstavu, která je součástí oslav výročí 310 let od založení ČVUT. Tato výstava se zaměřila na první profesory, kteří stáli za vznikem ČVUT i NTK. Na kopiích z historického fondu NTK jsou v přibližně 60 rámech představeny staré knihy, které byly darovány/zakoupeny profesory Ch. J. Willenbergem, J. F. Schorem, F. A. L. Hergetem a F. J. Gerstnerem. Důraz je kladen na stopy, které byly v knihách v průběhu staletí zanechány tzv. provenienční znaky, jako jsou podpisy, věnování, razítka, ex libris atd.