You are here

V historických prostorách Karolina Univerzity Karlovy proběhl 2. února od 9.00 do 16.30 hodin druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. ČVUT v Praze na něm představilo všechny své bakalářské a magisterské studijní programy.