You are here

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT, které se uskutečnilo 17. ledna v Betlémské kapli, předal rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka čestný titul doctor honoris causa architektu Miroslavu Šikovi. Miroslav Šik patří mezi nejrespektovanější postavy současné mezinárodní architektonické scény. Studoval na ETH v Zürichu, byl žákem italského architekta a teoretika prof. Alda Rossiho, jednoho z nejvýznamnějších architektů druhé poloviny 20. století. Na ETH Zürich zůstal i po absolutoriu zůstal, zabýval se zkoumáním švýcarské architektury v době 2. světové války a asistoval u významného švýcarského architekta prof. Fabio Reinharta. Na počátku osmdesátých let založil v Zürichu vlastní architektonickou kancelář. Koncem osmdesátých let zformuloval vlastní teorii tzv. analogické architektury, vycházející z lokálního kontextu, v souladu se svým okolím, bez vnějších efektů, z běžných materiálů a snažící se propojit staré s novým. V letech 1990 až 1992 vyučoval na Fakultě architektury ČVUT a ovlivnil jednu generaci mladých českých architektů (skupina Nová česká práce – M. Kuzemenský, M. Chalupa, D. Kraus, J. Šépka, J. Matula a další). Po Praze vyučoval na EPF Lausanne a v roce 1999 získal profesuru na prestižní univerzitě ETH v Zürichu, kde jako profesor architektury a designu působí do současnosti.