You are here

6. a 7. prosince 2016 uspořádal Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze ve spolupráci s Dubnickým technologickým inštitútom mezinárodní konferenci věnovanou inženýrské pedagogice SCHOLA 2016.