You are here

Ve dnech 19. až 21. října 2016 se na výstavišti PVA Expo v Letňanech uskutečnil Future Forces Forum, které navazuje na uznávanou výstavu a konferenci Future Soldier/Future Forces. V rámci této akce proběhal jak veletrh Future Forces Exhibition, tak celá řada odborných konferencí a seminářů. ČVUT v Praze zastupovaly Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta biomedicínského inženýrství a Fakulta stavební.