You are here

Přes 15 tisíc vědy chtivých návštěvníků se přišlo podívat dne 7. září na Vítězné náměstí na Festival vědy. Žáci základních a středních škol, ale i rodiče a prarodiče s malými dětmi si mohli v průběhu dne prohlédnout více než 70 vědecko-popularizačních expozic. Pod dohledem odborných pracovníků, převážně z akademického prostředí, si vyzkoušeli nejrůznější experimenty a seznámili se s vědeckými jevy a zákonitostmi atraktivní formou. Velký zájem byl také o přednášky a pátrací hru v Národní technické knihovně.