You are here

ČVUT udělilo čestný doktorát prof. Neugebauerovi, prezidentu Fraunhoferovy společnosti. Prof. Reimund Neugebauer přináší pro Českou republiku důležitou inspiraci, jak efektivně organizovat aplikovaný výzkum a podporovat průmyslové inovace. Fraunhoferův model podpory aplikovaného výzkumu a průmyslových inovací se uvádí jako základ úspěšnosti německého průmyslu.